VINSKA DRUŽBA SLOVENIJE, d.o.o.

Kongresni trg 14
1000 Ljubljana
T: +3861 244 18 00
F: +3861 244 18 06
E-pošta: info@vinskadruzba.si

Že 40 let povezujemo tržne leaderje

TRSNIČARSKI ODBOR


Od leta 1971 povezuje slovenske trsničarje. Skrbi za usklajevanje cepilnih načrtov, strokovno izobraževanje, komercialne predstavitve in zastopanje interesov članov. Sodeluje tudi z mednarodno trsničarsko organizacijo CIP ((Comité International des Pépinièristes).


Člani trsničarskega odbora pri VDS so:


AGROSS d.o.o.
Zagorci 31
2256 JURŠINCI
T: + 386 (0)2 754 60 16
F: + 386 (0)2 754 60 17
E: info@agross.si
www.agross.si

I & J, TRTA d.o.o.
Logi 12 a
2000 MARIBOR
T: + 386 (0)2 471 22 81
F: + 386 (0)2 471 22 84
E:  info@ijtrta.si
www.ijtrta.si

KUNEJ LOJZE
Cesta prvih borcev 40
8280 BRESTENICA PRI KRŠKEM
T: + 386 (0)7 497 33 30
F: + 386 (0)7 497 33 31
E:  a.kunej@siol.net
www.kunej.com

KZ METLIKA z.o.o.
Cesta 15. brigade 2
8330 METLIKA,
T: + 386 (0)7 363 70 00
F: + 386 (0)7 363 70 11
E: tajnistvo@kz-metlika.si 
www.kz-metlika.si

MANTET s.p.
Čadram 14
2317 OPLOTNICA
T: in F:. + 386 (0)2 801 93 91

P&F JERUZALEM ORMOŽ, d.o.o.
Kolodvorska 11
2270  ORMOŽ
T: + 386 (0)2 741 57 00
F: + 386 (0)2 741 5712
E: trsnica@jeruzalem-ormoz.si 
www.jeruzalem-ormoz.si

PUTAR, d.o.o.
Cvetkovci 97
2273 PODGORCI
T: +386 (0)2 719 21 87
E:  putar.doo@gmail.com

RADGONSKE GORICE, d. d.
Jurkovičeva 5
9250 GORNJA RADGONA
T: + 386 (0)2 564 85 10
F: + 386 (0)2 561 10 39
E: info@radgonske-gorice.si
www.radgonske-gorice.si 
 
Roman BEC s. p.
Zagorci 70
2256 JURŠINCI
T: +386 (0)2 758 01 31
F: +386 (0)2 758 01 32
E: info@bec-sp.si
www.bec-sp.si

TOPLAK Stanislav  s. p.
Mostje 8
2256 JURŠINCI
T: in F: + 386 (0)2 758 05 91
E: kmetija.toplak@email.si

TRSAD, d.o.o.
Cvetkovci 14a
2273 PODGORCI
T: +386 (0)2  719 23 24
F: +386 (0)2  719 21 54
E: majcen.trsad@gmail.com

TRSNICA KOBAL  d.o.o.
Budanje 30
5271 VIPAVA
T: in F: +386 (0)5 364 50 30
E:  trsnica.kobal@siol.net 

TRSNICA MAVRIČ d.o.o.
Budanje 5 č
5271 VIPAVA
T: +386 (0)5 364 52 87
F: + 386 (0)5 368 71 75
E: trsnica.mavric@gmail.com
www.trsnicamavric.si

TRSNICA TRTARIJA d.o.o.
Goriška cesta 5j
5271 VIPAVA
T: +386 (0)5 368 73 80
F: +386 (0)5 368 73 81
E:  trtarija@siol.net
http://trtarija.ath.cx/

TRSNIČARSTVO, d.o.o.
Juršinci 21
2256 JURŠINCI
T: + 386 (0)31 659 557
E: marko.toplak@siol.net 

TRSNIČARSTVO ANDREJ ŽUGELJ
Čurile 22
8330 METLIKA
T: + 386 (0)7 305 85 89
F: + 386 (0)7 305 85 80
E:  zugelj.andrej@gmail.com

TRSNIČARSKA ZADRUGA JURŠINCI z.o.o.
Juršinci 19 c
2256 JURŠINCI
T: + 386 (0)2 758 00 51
F: + 386 (0)2 758 40 01
E: trsnicarska.zadruga.jursinci@siol.net

TRSNIČARSKA ZADRUGA VRHPOLJE z.o.o.
Vrhpolje 38 a
5271 VIPAVA
T: + 386 (0)5 368 51 03
F: + 386 (0)5 368 51 04
E: trsnicavrhpolje@siol.net
www.tzvvrhpolje.com

TRSNIČARSKA ZADRUGA ŽIHER z.o.o.
Bresnica 22
2273 PODGORCI
T: + 386 (0)2 719 22 43
F: + 386  (0)2 713 00 13
E: sandi.ziher@siol.net
www.trsnica-ziher.com
 
VINOTRS d.o.o.
Brod 23
8312 PODBOČJE
T: + 386 (0)7 497 80 49
F: + 386 (0)7 497 85 01
E: r-jarkovic@volja.net
www.gadovapec.si
This website uses cookies. Some cookies ensure that the website is correctly displayed, while others can be used to make your browsing experience easier. Cookies also allow us to keep track of the number of visitors our website has had, and ensure proper operation of plugins which enable content sharing.
If you continue to browse our website, it will be considered that you are accepting any cookies that might be used.
Decline cookies