VINSKA DRUŽBA SLOVENIJE, d.o.o.

Kongresni trg 14
1000 Ljubljana
T: +3861 244 18 00
F: +3861 244 18 06
E-pošta: info@vinskadruzba.si

Že 40 let povezujemo tržne leaderje

Kolektivne blagovne znamke


Kolektivne blagovne znamke za vina so tako v svetu kot pri nas pomembne za uveljavitev kakovosti in določenega porekla.

Zaščitna znamka slovenskih vin in Zaščitni znak slovenskih deželnih vin


V Sloveniji je najmočnejšo vlogo odigrala Zaščitna znamka slovenskih vin (več...), zasnovana leta 1956. Podeljevanje je pričelo leta 1969, najprej le za vrhunska vina (zlata znamka), leta 1971 so bile podeljene prve srebrne znamke za kakovostna vina in leta 1975 za Cviček (rdeča znamka). Od junija 1969 je bilo podeljenih preko 500 milijonov znamk za vina iz 22 kleti in vseh vinorodnih okolišev Slovenije. Leta 1998 smo uvedli Zaščitni znak za slovenska deželna vina. Doslej je bilo podeljenih preko 11,7 milijonov kosov znamk za deželna vina iz osmih večjih kleti.
Zaščitna znamka slovenskih vin (v nadaljevanju ZZSV) ima v razvoju vinarske panoge pomembno vlogo. V krizi zaupanja porabnikov v slovensko vino konec 60. in v začetku 70. let prejšnjega stoletja je z garancijo porekla in kakovosti dvignila in izboljšala strukturo ponudbe, kulturo pitja in image slovenskih vin. Takratna zakonodaja je bila namreč na področju varstva porekla in označevanja vina precej pomanjkljiva in neustrezna. V primerjavi s podobnimi tujimi kolektivnimi znamkami npr. nemškim vinskim pečatom, je bil v Sloveniji na domačem trgu dosežen višji delež vin, ki so bila označena z znamko, v izvozu pa se žal ni dovolj uveljavila.

Od samega začetka pojavljanja ZZSV na trgu je za vsako znamko, ki se pojavi na steklenici, zagotovljena sledljivost (znamke so označene s črko serije in zaporedno številko).

Znak za vino PTP - cviček


Kontroliramo tudi izdajo posebnega znaka za vino PTP-cviček. Trenutno je v Zadrugi konzorcij cviček z.o.o. združenih 12 pridelovalcev cvička, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev posebnega znaka (kapica ali navojni pokrovček z znakom in serijsko številko). Od konca leta 2002 je bilo podeljenih preko 5,8 milijona navojnih pokrovčkov in preko 195.000 kapic.

Slovenija – moja vinska dežela


Skladno z zamenjavo imena družbe je že registrirana tudi nova kolektivna blagovna znamka za slovenska vina.
Slogan »Slovenija – moja vinska dežela« izraža pripadnost domačemu rastišču, ki opredeljuje identiteto slovenskim vinom. Znak v obliki povezanih grozdnih jagod nakazuje, da smo povezani močnejši in se bomo zato lažje ubranili pred mednarodnim vinskim valom.
This website uses cookies. Some cookies ensure that the website is correctly displayed, while others can be used to make your browsing experience easier. Cookies also allow us to keep track of the number of visitors our website has had, and ensure proper operation of plugins which enable content sharing.
If you continue to browse our website, it will be considered that you are accepting any cookies that might be used.
Decline cookies