VINSKA DRUŽBA SLOVENIJE, d.o.o.

Kongresni trg 14
1000 Ljubljana
T: +3861 244 18 00
F: +3861 244 18 06
E-pošta: info@vinskadruzba.si

Že 40 let povezujemo tržne leaderje

Slovenski vinogradniški in vinarski kolegij


Slovenski vinogradniški kolegij


Kolegij ustanovljen v novembru 2006 z namenom, da povežemo vse vinogradniške strokovnjake in znanstvenike, ki imajo znanje in izkušnje ter modrost, da lahko ne glede na še tako veliko težavo podajo učinkovito mnenje, priporočilo ali oceno, ki lahko bistveno vpliva na ravnanje posameznikov, združenj ali organizacij ter državnih organov. Gre za to, da kolegij poišče strokovno, objektivno, razumno in smotrno rešitev. Vse sprejete odločitve niso posledica preglasovanja, ampak utemeljitve.
Srečanja se bodo odvijala na pobudo članov kolegija ali Vinske družbe Slovenije. Združenje je prostovoljno in poimensko, zato član nima nadomestila.

Člani Slovenskega vinogradniškega kolegija so :

 • Božo Grabovac
 • dr. Zora Korošec Koruza
 • mag. Boris Koruza
 • Ernest Novak
 • dr. Denis Rusjan
 • Andreja Škvarč

Slovenski vinarski kolegij


Kolegij je bil ustanovljen leta 2005 in ga sestavljajo vsi ugledni slovenski inženirji, magistri in doktorji enologije, ki so sodelovanje sprejeli prostovoljno. Povezani ugledni slovenski vinarski strokovnjaki in znanstveniki negujejo slovensko vinogradniško in vinarsko tradicijo, plemenitijo sodobnost in sooblikujejo bodočnost. Kolegij se je prvič sestal 25. januarja 2005 in se sestaja na predlog direktorja Vinske družbe Slovenije ali posameznega člana.

Člani Slovenskega vinarskega kolegija so:

 • Dr. Mitja Kocjančič                                        
 • Dr. Tatjana Košmerl                                      
 • Univ. dipl. ing. Katarina Merlin                     
 • Dr. Julij Nemanič                                           
 • Mag. Zdenko Rajher
 • Božo Grabovac
 • dr. Zora Korošec Koruza
 • mag. Boris Koruza
 • Ernest Novak
 • dr. Denis Rusjan
 • Andreja Škvarč


Kolegij enologov in komercialnih direktorjev


Kolegij enologov


Kolegij je bil ustanovljen 12. januarja 2005 z namenom, da poveže strokovnjake enološke stroke, ki bodo z medsebojnim sodelovanjem širili vednosti, znanja in izkušnje znotraj enoloških in zakonodajnih vsebin ter na ta način prispevali h kakovostni rasti in večjemu ugledu slovenskih vin doma in na tujem. Obravnava enološke in zakonodajne vsebine, ocene letnikov, člani kolegija sodelujejo pri mednarodnem ocenjevanju vin v Ljubljani, ….

Člani Kolegija enologov so:

 • Joško Ambrožič                               
 • Ivanka Badovinac                         
 • Zdenka Blaškovič                     
 • Darja Bovha                                   
 • Milena Cigut
 • Iztok Klenar
 • Bojan Kobal
 • Monika Kosmač
 • Istok Mikulin
 • Selma Muhar
 • Anton Pezdirc
 • Tilen Praprotnik
 •  Darinko Ribolica
 • Cvetka Sakelšek
 • Roman Šepetavc
 • Milko Škrobar
 • Tomaž Škerlj
 • Sašo Topolšek
 • Boštjan Zidar

Kolegij komercialnih direktorjev


Kolegij komercialnih direktorjev članov družbe obravnava predvsem komercialne, marketinške in PR vsebine, cenovne razrede,
This website uses cookies. Some cookies ensure that the website is correctly displayed, while others can be used to make your browsing experience easier. Cookies also allow us to keep track of the number of visitors our website has had, and ensure proper operation of plugins which enable content sharing.
If you continue to browse our website, it will be considered that you are accepting any cookies that might be used.
Decline cookies